محصولات غذایی

رب گوجه فرنگی بیژن وزن 800 گرمی

رب گوجه فرنگی بیژن وزن 800 گرمی

1,000 - 100,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سس کچاپ در ظرف پت بیژن وزن 500 گرمی

سس کچاپ در ظرف پت بیژن وزن 500 گرمی

1,000 - 100,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کنسرو ذرت بیژن وزن 500 گرمی

کنسرو ذرت بیژن وزن 500 گرمی

1,000 - 100,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

تن ماهی بیژن وزن 500 گرمی

تن ماهی بیژن وزن 500 گرمی

1,000 - 100,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

عسل ساشه بیژن وزن 12 گرمی

عسل ساشه بیژن وزن 12 گرمی

1,000 - 100,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

مربای به بیژن وزن 300 گرمی

مربای به بیژن وزن 300 گرمی

1,000 - 100,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سس کچاپ تند در ظرف پت بیژن وزن 500 گرمی

سس کچاپ تند در ظرف پت بیژن وزن 500 گرمی

1,000 - 10,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سس فرانسوی دبه ای بیژن وزن 7800 گرمی

سس فرانسوی دبه ای بیژن وزن 7800 گرمی

1,000 - 100,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سس کچاب تند تک نفره بیژن وزن 20 گرمی

سس کچاب تند تک نفره بیژن وزن 20 گرمی

1,000 - 100,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سس کچاب تک نفره بیژن وزن 20 گرمی

سس کچاب تک نفره بیژن وزن 20 گرمی

1,000 - 100,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

زیتون بی هسته  بیژن وزن 700 گرمی

زیتون بی هسته بیژن وزن 700 گرمی

1,000 - 100,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سس خردل در ظرف پت بیژن وزن 500 گرمی

سس خردل در ظرف پت بیژن وزن 500 گرمی

1,000 - 100,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

ترشی مخلوط بیژن وزن 680 گرمی

ترشی مخلوط بیژن وزن 680 گرمی

1,000 - 100,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سس مایونز بیژن وزن 500 گرمی

سس مایونز بیژن وزن 500 گرمی

1,000 - 100,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سس سالاد پنیری بیژن وزن 500 گرمی

سس سالاد پنیری بیژن وزن 500 گرمی

1,000 - 100,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سس مایونز تک نفره بیژن وزن 20 گرمی

سس مایونز تک نفره بیژن وزن 20 گرمی

1,000 - 100,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سس گچاب دبه ای بیژن وزن 7800 گرمی

سس گچاب دبه ای بیژن وزن 7800 گرمی

1,000 - 100,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

مربای هویج بیژن وزن 300 گرمی

مربای هویج بیژن وزن 300 گرمی

1,000 - 100,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سس مایونز بیژن وزن 240 گرمی

سس مایونز بیژن وزن 240 گرمی

1,000 - 100,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

مربای بالنگ بیژن وزن 300 گرمی

مربای بالنگ بیژن وزن 300 گرمی

1,000 - 100,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد