چسب درزگیر

چسب درزگیر تاپ پلاس غفاری حجم 280 میلی لیتر

چسب درزگیر تاپ پلاس غفاری حجم 280 میلی لیتر

قیمت : 28,000 تومان

حداقل سفارش : 12 عدد

درزگیر مگاسیل شفاف غفاری حجم 30 گرمی

درزگیر مگاسیل شفاف غفاری حجم 30 گرمی

قیمت : 6,000 تومان

حداقل سفارش : 24 عدد

سوپر سیلیکون غفاری حجم 310 میلی

سوپر سیلیکون غفاری حجم 310 میلی

قیمت : 58,000 تومان

حداقل سفارش : 12 عدد

درزگیر نیوترال غفاری  حجم 310 میلی لیتر

درزگیر نیوترال غفاری حجم 310 میلی لیتر

قیمت : 58,000 تومان

حداقل سفارش : 12 عدد

چسب سیلیکون پیچی Mini وزن 150 گرمی

چسب سیلیکون پیچی Mini وزن 150 گرمی

قیمت : 15,000 تومان

حداقل سفارش : 12 عدد

درزگیر مگاسیل مشکی غفاری حجم 30 گرمی

درزگیر مگاسیل مشکی غفاری حجم 30 گرمی

قیمت : 6,000 تومان

حداقل سفارش : 24 عدد

درزگیر سوپر اکرلیک غفاری حجم 280 میلی لیتر

درزگیر سوپر اکرلیک غفاری حجم 280 میلی لیتر

قیمت : 15,000 تومان

حداقل سفارش : 10 عدد