محصولات و خدمات

ترشی بندری بیژن وزن 680 گرمی

ترشی بندری بیژن وزن 680 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سس کچاب تک نفره بیژن وزن 20 گرمی

سس کچاب تک نفره بیژن وزن 20 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سس مایونز کم چرب تک نفره بیژن وزن 20 گرمی

سس مایونز کم چرب تک نفره بیژن وزن 20 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

ترشی مخلوط بیژن وزن 680 گرمی

ترشی مخلوط بیژن وزن 680 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سس مایونز تک نفره بیژن وزن 20 گرمی

سس مایونز تک نفره بیژن وزن 20 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سس هزار جزیره تک نفره بیژن وزن 20 گرمی

سس هزار جزیره تک نفره بیژن وزن 20 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

ترشی لیته بیژن وزن 680 گرمی

ترشی لیته بیژن وزن 680 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

زیتون بی هسته  بیژن وزن 700 گرمی

زیتون بی هسته بیژن وزن 700 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

ترشی سیر بیژن وزن 680 گرمی

ترشی سیر بیژن وزن 680 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سس خردل در ظرف پت بیژن وزن 500 گرمی

سس خردل در ظرف پت بیژن وزن 500 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

ترشی سیر مروارید بیژن وزن 700 گرمی

ترشی سیر مروارید بیژن وزن 700 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سس هزار جزیره در ظرف پت بیژن وزن 500 گرمی

سس هزار جزیره در ظرف پت بیژن وزن 500 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سس چیلی در ظرف پت بیژن وزن 500 گرمی

سس چیلی در ظرف پت بیژن وزن 500 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سس کچاپ در ظرف پت بیژن وزن 500 گرمی

سس کچاپ در ظرف پت بیژن وزن 500 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

خیارشور ویژه بیژن وزن 700 گرمی

خیارشور ویژه بیژن وزن 700 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سس کچاپ تند در ظرف پت بیژن وزن 500 گرمی

سس کچاپ تند در ظرف پت بیژن وزن 500 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

خیارشور درجه یک بیژن وزن 700 گرمی

خیارشور درجه یک بیژن وزن 700 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

خیارشور ممتاز بیژن وزن 700 گرمی

خیارشور ممتاز بیژن وزن 700 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

مربای توت فرنگی بیژن وزن 300 گرمی

مربای توت فرنگی بیژن وزن 300 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سس فرانسوی در ظرف پت بیژن وزن 500 گرمی

سس فرانسوی در ظرف پت بیژن وزن 500 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد