محصولات و خدمات

عسل ساشه بیژن وزن 12 گرمی

عسل ساشه بیژن وزن 12 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سس گچاب دبه ای بیژن وزن 7800 گرمی

سس گچاب دبه ای بیژن وزن 7800 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

روغن سرخ کردنی بیژن وزن 1350 گرمی

روغن سرخ کردنی بیژن وزن 1350 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سس خردل دبه ای بیژن وزن 7800 گرمی

سس خردل دبه ای بیژن وزن 7800 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سس فرانسوی دبه ای بیژن وزن 7800 گرمی

سس فرانسوی دبه ای بیژن وزن 7800 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

روغن مخلوط گیاهی بیژن وزن 1350 گرمی

روغن مخلوط گیاهی بیژن وزن 1350 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

رب گوجه فرنگی بیژن وزن 800 گرمی

رب گوجه فرنگی بیژن وزن 800 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سس مایونز کم چرب تک نفره بیژن وزن 20 گرمی

سس مایونز کم چرب تک نفره بیژن وزن 20 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سس مایونز کم چرب بیژن وزن 250 گرمی

سس مایونز کم چرب بیژن وزن 250 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سس خردل تک نفره بیژن وزن 20 گرمی

سس خردل تک نفره بیژن وزن 20 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

روغن پخت و پز و سالاد بیژن وزن 1350 گرمی

روغن پخت و پز و سالاد بیژن وزن 1350 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سس مایونز کم چرب دبه ای بیژن وزن 7800 گرمی

سس مایونز کم چرب دبه ای بیژن وزن 7800 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

مربای بالنگ بیژن وزن 300 گرمی

مربای بالنگ بیژن وزن 300 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سس هزار جزیره تک نفره بیژن وزن 20 گرمی

سس هزار جزیره تک نفره بیژن وزن 20 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

مربای گل سرخ بیژن وزن 300 گرمی

مربای گل سرخ بیژن وزن 300 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سس چیلی در ظرف پت بیژن وزن 500 گرمی

سس چیلی در ظرف پت بیژن وزن 500 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سس فرانسوی تک نفره بیژن وزن 20 گرمی

سس فرانسوی تک نفره بیژن وزن 20 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سس فرانسوی در ظرف پت بیژن وزن 500 گرمی

سس فرانسوی در ظرف پت بیژن وزن 500 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

ترشی سیر مروارید بیژن وزن 700 گرمی

ترشی سیر مروارید بیژن وزن 700 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سس کچاپ در ظرف پت بیژن وزن 500 گرمی

سس کچاپ در ظرف پت بیژن وزن 500 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد