محصولات و خدمات

سس گچاب دبه ای بیژن وزن 7800 گرمی

سس گچاب دبه ای بیژن وزن 7800 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

مربای هویج بیژن وزن 300 گرمی

مربای هویج بیژن وزن 300 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سس مایونز بیژن وزن 240 گرمی

سس مایونز بیژن وزن 240 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

مربای بالنگ بیژن وزن 300 گرمی

مربای بالنگ بیژن وزن 300 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

کنسرو بادمجان بیژن وزن 500 گرمی

کنسرو بادمجان بیژن وزن 500 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سس خردل تک نفره بیژن وزن 20 گرمی

سس خردل تک نفره بیژن وزن 20 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

عسل بیژن وزن 300 گرمی

عسل بیژن وزن 300 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

کنسرو لوبیا و قارچ بیژن وزن 500 گرمی

کنسرو لوبیا و قارچ بیژن وزن 500 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

خیارشور ممتاز بیژن وزن 700 گرمی

خیارشور ممتاز بیژن وزن 700 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

خیارشور ویژه بیژن وزن 700 گرمی

خیارشور ویژه بیژن وزن 700 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

کنسرو عدس بیژن وزن 500 گرمی

کنسرو عدس بیژن وزن 500 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

مربای توت فرنگی بیژن وزن 300 گرمی

مربای توت فرنگی بیژن وزن 300 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

روغن پخت و پز و سالاد بیژن وزن 1350 گرمی

روغن پخت و پز و سالاد بیژن وزن 1350 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سس مایونز بیژن وزن 940 گرمی

سس مایونز بیژن وزن 940 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سس فرانسوی تک نفره بیژن وزن 20 گرمی

سس فرانسوی تک نفره بیژن وزن 20 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

کنسرو نخودفرنگی بیژن وزن 500 گرمی

کنسرو نخودفرنگی بیژن وزن 500 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سس هزار جزیره تک نفره بیژن وزن 20 گرمی

سس هزار جزیره تک نفره بیژن وزن 20 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سس ایتالیایی بیژن وزن 500 گرمی

سس ایتالیایی بیژن وزن 500 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

روغن مخلوط گیاهی بیژن وزن 1350 گرمی

روغن مخلوط گیاهی بیژن وزن 1350 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سس خردل دبه ای بیژن وزن 7800 گرمی

سس خردل دبه ای بیژن وزن 7800 گرمی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد